Logo

Документи необхідні для оформлення нового паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Зведена таблиця.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається дипломатичним представництвом/консульською установою у таких випадках:

- оформлення вперше паспорта (у тому числі у зв’язку із набуттям громадянства України);

- втрати або викрадення паспорта;

- непридатності паспорта для подальшого використання;

- відсутністі в паспорті вільних сторінок для віз та інших позначок;

- закінчення строку дії паспорта;

- виявлення помилки та зміни інформації, внесеної до паспорта.

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до дипломатичного представництва/консульської установи подаються:

п/п

Назва документа

Вимоги до документів та застереження

1.

заява-анкета, (складається в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів на оформлення нового паспорта);

Оформлення паспорта дієздатним громадянам України, яким виповнилося 16 і більше років, здійснюється на підставі їх особистої заяви.

.Оформлення паспорта громадянам України, які не досягли шістнадцятирічного віку або є недієздатними здійснюється на підставі заяви їх батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі, - того з батьків, з ким проживає особа), усиновлювачів, опікунів, піклувальників, або інших представників, чи представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою.

.Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

.Паспорт оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на 4 роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, – на 10 років.

2.

дві кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см та одна фотокартка розміром 10 х 15 см

.Бажано мати при собі і обов’язково мати у разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу;

3.

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

Один з таких документів:

– паспорт громадянина України для виїзду за кордон (з 16 років) або проїзний документ дитини (до 18 років);

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон одного з батьків з внесеними даними про дитину;

- народженим до 01.03.2001 – свідоцтво про народження українського зразку, або свідоцтво про народження видане іноземними компетентними органами і оформлене відповідно до вимог п. 11 цієї таблиці;

- народженим після 01.03.2001 незалежно від місця народження – довідку про реєстрацію дитини громадянином України.

4.

документ (Aufenthaltstitel) або інша відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном;

.Якщо Aufenthaltstitel на Заявника, дитину відсутній (в разі, коли громадянство ФРН набуте без виходу із громадянства України) – потрібно оформити Kinderausweis/-reisepass або Personalausweis та додати до документів його нотаріально засвідчену копію, як зазначено у п. 11 цієї таблиці;

5.

заяву про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон (подається за своїм бажанням).

.Заяву від імені дитини, яка не досягла 16 років або недієздатної особи подають її батьки (якщо батьки не перебувають у шлюбі, - той з батьків, з ким проживає особа), усиновлювачі, опікуни, піклувальники або інші представники чи представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

.Діти до 13 років цю процедуру не проходять.

.У такому випадку видається паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія.

6.

квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

.За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у строк до 3 місяців, без урахування строків доставки) справляється консульський збір відповідно до Тарифів консульського збору.

7.

.Особи, які не знаходяться на постійному консульському обліку до зазначених документів додають ще:

внутрішній паспорт громадянина України та

облікову картку фізичної особи за даними Державного реєстра фізичних осіб — платників податків.

8.

.У разі оформлення паспорта у зв’язку із втратою або викраденням попереднього паспорта додатково додаються:

- у довільній формі заява про оформлення паспорта у зв’язку з його втратою або викраденням;

- документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами іноземної держави, в якій втрачено або викрадено паспорт, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення.

.У разі втрати паспорта або закінчення строку його дії під час перебування в Україні громадянина, який постійно проживає за кордоном, оформлення та видача йому паспорта для виїзду за кордон здійснюється територіальними підрозділами Державної міграційної служби України.

9.

.У разі проживання дитини з одним із батьків, необхідно подати також оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

- свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву на оформлення нового паспорта (напиклад, Meldebescheinigung).

10.

.У разі оформлення паспорта у зв’язку зі зміною інформації, внесеної до попереднього паспорта додатково додаються:

- паспорт, що підлягає обміну;

- документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про переміну імені, свідоцтво про розірвання шлюбу тощо).

.Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються до консульської установи України в Німеччині в порядку зазначеному в п.11 цієї таблиці.

11.

.Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються до консульської установи України в Німеччині засвідченими штампом апостиль, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України, разом з апостильованим (нотаріально засвідченим) перекладом на українську мову.

12.

Для внесення інформації вперше до Реєстру у зв’язку із оформленням паспорта громадяни України мають надати документи, що підтверджують таку інформацію (наприклад, для підтвердження місця народження подається свідоцтво про народження чи паспорт громадянина України; для підтвердження місця проживання/перебування (реєстрації) - документ, виданий відповідними органами країни перебування (напиклад, Meldebescheinigung); для підтвердження громадянства України осіб, які набули громадянство України за територіальним походженням чи народженням – довідка про реєстрацію особи громадянином України; тощо).

13.

Заявник додає маркований конверт (марки на сумму 3,65 євро) із зазначенням на німецькій мові своєї адреси.

14.

.До консульства також подається по 1 екземпляру копій всіх зазначених вище документів.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Надрукувати

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.